Det är blandade erfarenheter som kommer fram när Läkartidningen frågar de 21 smittskyddsläkare som haft huvudansvaret för smittskyddet i regionerna under pandemins första sex månader hur de upplevt arbetet.

En sak som nämns är arbetsbelastningen.

– Det har varit väldigt intensivt, säger Maria Remén, tillförordnad smittskyddsläkare i Sörmland mellan mars och juli, i en artikel på sidan 1071.

En annan är att man som smittskyddsläkare blivit något av en kändis.

– De känner till och med igen en när man går på Systembolaget, eller på stan, säger Anders Nystedt i Norrbotten.

Malin Bengnér i Region Jönköpings län, konstaterar att det hänt att hon fått otrevliga kommentarer.

– Ofta har det varit hela den svenska strategin som de har ifrågasatt, men de har ändå riktat det till mig, säger hon.

Det är samtidigt viktigt att framhålla att flera även rapporterar om positiva erfarenheter från arbetet under pandemin. Malin Bengnér är en av dessa.

– Det går inte att bortse från att pandemin har orsakat mycket lidande, sjukdom och dödsfall. Men själva jobbet som smittskyddsläkare är väldigt stimulerande och intressant. De allra flesta som har sökt till det här jobbet tycker nog att det här ändå är väldigt spännande, säger hon.