Läkartidningen har sedan länge en väl fungerande seminarieverksamhet, med tyngdpunkten lagd på medicinsk kunskapsförmedling. Nästa steg i denna verksamhet har tidigare varit att skapa seminarier som kan besökas både fysiskt och digitalt.

Den nu pågående pandemin har dock försvårat möjligheten att arran­gera fysiska seminarier. För Läkartidningens del innebär det att samtliga seminarier tills vidare enbart är digitala. Till en del är detta beklagligt då ett fysiskt seminarium kan tillföras ett mervärde genom möjligheten att mötas och samtala med till exempel nuvarande eller tidigare kollegor. Vi hoppas att nästa år kunna arrangera en del seminarier digifysiskt, det vill säga öppet för både fysiska och digitala besök.

Tanken är dock att utgångspunkten för seminarierna även i fortsättningen blir det digitala arrangemanget, då det digitala mötet i sig har en tydlig fördel framför det fysiska genom att man kan delta oavsett var i landet man bor.

Det är därför glädjande att se att en stor del av dem som deltog i våra två första digitala kunskapsförmedlande seminarier kom från områden utanför Stockholm.

Inom kort är det bland annat dags för seminarier om depressionsbehandling och patientsäkerhet. Varmt välkommen att anmäla medverkan på Läkar­tidningen.se.