Sörmland och Västra Götaland är två regioner som nu arbetar med varsin modell som ska bana väg för fasta läkare med en rimlig arbetsbelastning på vårdcentralerna (se artikel med start på sidan 1320).

Sörmland ska till år 2024 nå målet om ett listningstak innebärande 1 500 patienter per specialist. Här har antalet distriktsläkartjänster ökat med drygt elva årsarbetare och både arbetsgivare och fack uttrycker optimism inför framtiden, även om mycket
arbete återstår.

I Västra Götaland får vårdcentralerna en särskild ersättning om de kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare. Efter tio månaders arbete har 191 av regionens 204 vårdcentraler klarat detta. Regionrådet Jonas Andersson (L) är positivt överraskad. Men Jakob Nyhlén, ordförande för sektion primärvård inom Västra Götalands läkarförening, menar att det finns invändningar mot upplägget, även om det i grunden är en positiv reform. En sak som artikeln påminner om är vikten av att primärvården får tillräckligt med resurser. En annan är vikten av ett listningstak.

– Jag tror att många läkare i primärvården ser det som en ödesfråga för att vi ska få en bättre arbetsmiljö, kunna utveckla patientsäkerheten och förbättra kvaliteten, säger Jakob Nyhlén.