»Röntgenläkaren José Gallego vägleder yngre kolleger och får själv en nytändning i jobbet. Mentorprogrammet i Västra Götaland siktar både på att stötta unga läkare och att få de äldre som närmar sig pensionen att arbeta kvar några extra år.«

Så börjar en artikel på sidan 1380 i detta nummer, som handlar om ett projekt där äldre medarbetare ska kunna bli mentorer och dela med sig av sina kunskaper till mindre erfarna kollegor. 30 medarbetare, varav 12 läkare, i åldern 55–68 år startar sitt mentorsuppdrag i år. I projektet ingår även sjuksköterskor och undersköterskor.

När Läkartidningen talar med en mentor och en adept framstår båda som vinnare.

– Att vara mentor är väldigt positivt och utvecklande, en morot för att vidga mina kunskaper, säger José Gallego, som nyligen fyllt 66 år.

– Det är fantastiskt att kunna sitta ner och göra det här tillsammans. Nu får jag en omedelbar återkoppling från José, säger Helena Markström, specia­listläkare i radiologi, som vill lära sig mer om muskuloskeletala magnet­kameraundersökningar.

Mentorsverksamhet bör, när den fungerar bra, kunna fungera just som ett verktyg för ömsesidig nytta. Det är välkommet att Västra Götalandsregio­nen och andra aktörer inom sjukvården väljer att använda detta verktyg.