Forskning inom primärvården står i fokus för en artikel i denna utgåva, där det framgår att situationen inte är tillfredsställande för denna forskning.

Mer forskningsmedel. Fler stora kliniska studier på patienter i primärvården. En starkare forskningskultur. Fler forskare. Detta är några av de åtgärder som önskas när Läkartidningen talar med läkare som är verksamma som forskare inom allmänmedicin.

– Om det ska bli någon kvalitet på forskningen måste den bedrivas där patienterna behandlas, säger till exempel Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin som är verksam vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö samt distriktsläkare i Eslöv.

– Det är möjligt att det har blivit lite bättre de senaste två–tre åren, men forskningen är fortfarande mycket underfinansierad, säger Cecilia Björke­lund, senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet.

Inom kort kommer regeringen med en ny forskningspolitisk proposition. En förhoppning som uttrycks i artikeln är att den ska kunna hjälpa primärvårdsforskningen.

Det vore väldigt bra om så kunde bli fallet, för primärvården – den självklara basen i sjukvården – utgör en stor potential för viktig forskning. Men den måste få rimliga förutsättningar för att ha möjlighet att ägna sig åt detta.