När Läkarförbundet den 18–19 november hade sitt årliga fullmäktigemöte var det dags för ordförande Heidi Stensmyren att lämna över till en ny ordförande. När hon i ett tal summerade sina sex år som ordförande pekade hon på flera framgångar, inte minst att förbundet fått ökat inflytande och större genomslag för sina frågor under de senaste åren.

Hon slog samtidigt fast att det inte går att slå sig till ro.

– Läkarförbundet är i dag väldigt synligt och en aktör med stor respekt. Med detta sagt måste vi fortsätta springa och driva våra frågor, sa Heidi Stensmyren.

Till ny ordförande valdes Sofia Rydgren Stale, tidigare andre vice ordförande.

– Jag tycker vi har gjort mycket bra i förbundet. Vi har mycket att vara stolta över. Det är viktigt att fortsätta det arbetet och vara uthållig och att jobba strategiskt. Samtidigt har jag en önskan och ambition att jobba ännu mer med våra delföreningar, säger hon bland annat, i en intervju på sidan 1568.

Sofia Rydgren Stale, som har suttit i Läkarförbundets styrelse sedan 2014, är en respekterad företrädare för förbundet och bör ha goda möjligheter att nå resultat i sitt uppdrag. Det är därför lätt att förstå att både medlemmar och företrädare för andra samhällsaktörer hälsar henne välkommen som ordförande.