Bristen på ostörda administrativa utrymmen är något som läkare haft anledning att framhålla i samband med att nya vårdbyggnader under senare år har uppförts. Ett aktuellt exempel är den nya akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Ett annat är en ny vårdcentralsbyggnad som är på väg att byggas i Region Örebro län (se artikel med början på sidan 1502).

På sjukhuset är läkarna kritiska mot att det inte finns läkarexpeditioner. I stället ska expeditioner för alla yrkeskategorier användas. Men dessa ger inte tillräckliga möjligheter till arbete i lugn och ro, menar läkarna, som också oroar sig för patientsekretessen.

Vad gäller den nya vårdcentralsbyggnaden, där olika yrkeskategorier ska dela på ett antal mottagningsrum, är kritiken liknande.

– Vi har varit tydliga med att vi inte ställer oss bakom ritningarna, säger distriktsläkaren Erik Blomberg.

Självklart måste läkare och andra anställda inom vården vara öppna för nya lösningar när nya arbetsplatser skapas. Men lika viktigt är att det finns en fungerande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare när de nya arbetsplatserna planeras. En sådan kan förhoppningsvis undvika att situationen blir som den blivit i Örebro och på andra platser där det finns missnöje med att läkare inte har fungerande administrativa utrymmen.