Barnanpassad vård står i fokus för en artikel (sidan 1637) i denna utgåva: »Gävle­borg är första region att godkännas enligt en ny granskningsmodell för barnanpassad vård tillsammans med granskningspartnern Region Sörmland. Modellen har fått snabb spridning, och vid barn- och ungdomssjukvården vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall råder samstämmighet om att den både kräver mycket arbete och ger viktig insikt om den egna verksamheten.«

– För oss är barnanpassad vård både ett kvitto på att vi gör rätt saker på många områden och ett sätt att identifiera områden där vi kan förbättra oss, säger verksamhetschefen och barnläkaren Alf Kågström i artikeln.

Granskningen har redan lett till förändringar, som att anpassa samtal till de förutsättningar som gäller för olika barn och att arbeta med nya sätt att nå fram till patienten med informationen. Det har också blivit vanligare att följa upp hur förra besöket inom sjukvården var.

– Vi behöver barns och ungdomars perspektiv för att veta om det vi tror är bra utveckling faktiskt är vad de själva tycker är viktigt i vården, säger över­läkare Sofia Arwehed.

Vårdutveckling av detta slag är både viktig och intressant att följa. Det är därför av vikt att sådant arbete får fortsätta även i situationer där sjukvården utsätts för olika påfrestningar, som personalbrist och hög arbetsbelastning.