Bristande läkarnärvaro på äldreboendena är en problematik som återkommande diskuterats under den pågående pandemin. I denna utgåva (med start på sidan 122) ger en distriktsläkare som varje vecka går rond på ett boende sin syn på saken.

Bernd Sengpiel är distriktsläkare i Göteborg och ansvarar för läkarvården på äldreboendet Attendo Fiskebäck. Där rondar han en gång i veckan, fyra timmar per gång. Dessutom går en ST-läkare rond en annan dag i veckan hos de 100 personerna på boendet.

Med detta upplägg är risken låg att någon inte skulle få en läkarundersökning under den sista månaden före sin död. Men Bernd Sengpiel tycker ändå att antalet läkarundersökningar är ett trubbigt kriterium för att avgöra kvaliteten på vården.

– När jag går ronden på ett boende och sköterskan säger att ingen förändring skett med en viss patient som får palliativ vård, då behöver jag inte undersöka vederbörande igen, säger han.

Samtidigt finns det siffror som visar att andelen äldre som fått ett läkarbesök under den sista månaden i livet har sjunkit sedan 2013. Det är därför av vikt att diskussionen om hur läkarnärvaron ska fungera fortsätter. Lika viktigt är det att omedelbara åtgärder vidtas i de regioner där det behövs för att alla som bor på boendena ska få bästa möjliga läkarvård.