om blivit långtidssjuka i covid-19 har med rätta uppmärksammats allt mer. I denna utgåva, med start på sidan 72, berättas om en av de mottagningar som tar emot långtidssjuka och om en stödgrupp för läkare med covid-19.

Mottagningen finns på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och leds av Judith Bruchfeld, specialist i infektionssjukdomar.

Hon berättar, när Läkartidningen intervjuar henne, att »det är vanligt med kognitionsproblematik som närminnesstörningar, problem med arbetsminnet och hjärntrötthet, både hos sjukhusvårdade och icke sjukhusvårdade.«

»Stödgruppen för läkare med covid-19« är som namnet anger till för läkare som drabbats av sjukdomen. Gruppen vill se en tydlig strategi i Sverige med riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid covid-19.

– När 21 olika regioner ska göra något tar det dels lång tid, dels blir det variation mellan dem, säger Lisa Norén, specialist i allmänmedicin och talesperson för stödgruppen.

Självfallet krävs mer forskning kring personer som blivit långtidssjuka i covid-19. Men det står redan klart att detta är en utsatt grupp. Det är därför av stor vikt att vården av dessa personer får tillräckliga resurser och drivs på att systematiskt sätt.