Hörselnedsättning, hjärtarytmier, obesitas och utmattningssyndrom är bara några av de ämnen som Läkar­tidningen under hösten arrangerade seminarier om.

Seminarierna, som vanligtvis är välbesökta och får god respons, är ett smidigt sätt att ta del av den senaste utvecklingen inom olika medicinska områden. Samtliga arrangeras numera digitalt, och den som anmäler sig har även möjlighet att ta del av innehållet i efterhand.

Den pågående pandemin gör att Läkartidningen inte arrangerar några fysiska seminarier. När situationen så medger kan det dock bli aktuellt med digifysiska sådana, det vill säga sådana som är öppna för både fysiska och digi­tala besök. Som tidigare konstaterats är tanken dock att utgångspunkten för seminarierna även i fortsättningen blir det digitala arrangemanget, då det innebär att man kan delta oavsett var i landet man bor.

Läkartidningens plan för det innevarande året är att erbjuda ett stort antal seminarier inom olika områden.

Den som vill anmäla sig till ett seminarium gör det på Läkartidningen.se under menyn »LT arran­gerar«. Närmast på dagordningen är »Ärftliga kardiomyopatier ur ett brett perspektiv« den 9 februari och »Aktuellt om post­traumatiskt stressyndrom«, som äger rum den 24 mars.