»Läkarduon Jill Taube och Maria Zetterlund har drivit nätverket ’Vem tar hand om doktorn?’ i tre år. Nu vill de ta arbetet kring arbetsrelaterad ohälsa och stress ett steg längre genom en modell med strukturerade kollegiala samtal.«

Så inleds en artikel på sidan 244 i denna utgåva, där de båda initiativtagarna till Facebookgruppen »Vem tar hand om doktorn?« intervjuas.

Gruppen bildades för tre år sedan, växte snabbt och utvecklade sig till att bli ett nätverk med läkarrollen och kollegial stöttning i fokus. Diskussionerna kan handla om stress och annan ohälsa kopplad till arbetet. Viktigt är även fysisk aktivitet.

Nätverket har också ordnat resor och andra arrangemang, ofta med fokus på fysisk aktivitet och andra »friskfaktorer«. Sedan i höstas finns även ett projekt med kollegiala samtal. Tanken är att det ska ge deltagarna ett ökat stöd, mindre stress och mer delaktighet.

– Målet är att man ska uppleva en större kraft att ta tag i sin egen situation, säger Jill Taube.

Maria Zetterlund och Jill Taube ser sitt engagemang som ett komplement till det fackliga arbetet. Och nätverket gör en viktig insats. För i arbetet gällande en bättre hälsa för läkare behövs både Läkarförbundet, arbetsgivarna och enskilda initiativ.