Hat och hot är bedrövliga företeelser som tyvärr förekommer i dagens samhälle. I en intervju på sidan 182 berättar barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson om vad som hände honom efter att han publicerat en studie om barn och covid-19.

I studien drogs slutsatsen att förhållandevis få barn i Sverige, trots öppna skolor, blivit mycket svårt sjuka på grund av covid-19 under våren. När denna slutsats blev känd fick Jonas F Ludvigsson ta emot en stor mängd hat. Detta har lett till att han slutat att såväl debattera som forska om pandemin.

– Jag väljer att ligga lågt. Jag väljer att inte uttala mig, för jag tycker att priset är för högt att betala, säger han i Läkartidningens intervju.

Claude Marcus, även han barnläkare och professor, har också blivit utsatt. Han har visserligen fortsatt att debatt­era men säger samtidigt:

– Jag har ju kollegor som jag vet avstått från att vara med i diskussionen på grund av den här typen av lobbyverksamhet och hat.

I dag finns ingen samlad bild av hat och hot mot forskare i Sverige, men tanken är att en nationell kartläggning ska ge svar på i vilken utsträckning de är utsatta. Förhoppningsvis kan denna även bidra till ett utvecklat arbete för att stötta utsatta forskare och till att, om möjligt, förebygga hat och hot.