I en intervju med Karin Tegmark Wisell, läkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, ges en inblick i hur det är att arbeta på myndigheten i den speciella situation som pandemin utgör.

– Vi är en offentlig myndighet och det vi gör ska kunna genomlysas och vi måste kunna stå till svars. Men om allt ska vridas och vändas på, och man ska hitta vinklar, så slutar man ju att kommunicera, säger Karin Tegmark Wisell, som är kritisk till en del av medierapporteringen.

Hon berättar också om hur hon påverkats av det hårda tonläget och det hot och hat som riktats mot medarbetare på myndigheten. De senaste månaderna har hon undvikit att röra sig i publika miljöer, och hon konstaterar att »det är svårt att inte ta åt sig personligen, svårt att bara skaka av sig när någon till exempel ringer mitt i natten för att skälla ut henne«.

En annan svårighet är att myndigheten haft 21 regioner att förhålla sig till. Karin Tegmark Wisell menar att det har försvårat arbetet med pandemin.

– Ja, när vi fick det här regeringsuppdraget med att implementera storskalig testning tyckte jag väldigt mycket att det är en utmaning att ha kontakt med 21 olika parter, säger hon.

Självfallet ska Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin granskas. Men det är då viktigt att ta med sig att det inte är en enkel uppgift som myndigheten har och har haft.