Under pandemin har IVA-transporterna ökat i Sverige. Detta gäller även för de luftburna IVA-transporterna, och i en artikel på sidan 304 berättas det bland annat om utmaningarna med dessa.

Ett exempel: »Transporter med intensivvårdspatienter kräver alltid planering, och när det rör sig om covidpatienter tillförs en extra dimension till arbetet. Förutom att det rör sig om mycket sjuka patienter måste personalen arbeta med full skyddsmundering och sanera både helikopter och utrustning efter varje transport.«

Cornelia Kjellgard, beredskapsläkare och specialist i anestesi och intensivvård, till vardags på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, konstaterar också:

– Det kräver stor vana av både intensivvård och att arbeta utanför sjukhus för att ta hand om dessa svårt sjuka patienter på bästa sätt. Till flygdelen hör flygsäkerhet, där man är drillad i att arbeta runt och i helikoptrar.

Det är ett imponerande arbete som utförs inom de luftburna IVA-transporterna. Det är därför viktigt att de får möjlighet att fortsätta utvecklas.

– Vi borde ha ett nationellt täckande ambulanshelikoptersystem som är bättre samordnat och under ett statligt paraply – som man har i Norge, säger till exempel Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare i Västra Götaland.