Behandling av och forskning om diabetes står i fokus för denna utgåva. Det börjar med elva sidors rapportering om en rad olika aktuella ämnen.

Ett av dessa ämnen är läkemedelsbehandling hos patienter med typ 2-diabetes. Fortfarande står många patienter med typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom utan korrekt behandling.

Vidare berättas det här om:

  • Mottagning som tar emot många unga vuxna med typ 1-diabetes.
  • Pandemins påverkan på personer med diabetes.
  • Smarta insulinpennor som ger läkare chans till bättre dialog med patienten.
  • En studie om huruvida regelbunden kontakt med psykolog kan stabilisera blodsockret.

I avdelningen Klinik & vetenskap återfinns en översiktsartikel med rubriken »Fulminant diabetes typ 1 – en ny form med snabbt insjuknande«, skriven av Åke Sjöholm. Inom samma avdelning finns även en fallbeskrivning av Konrad Nilsson och Jacob Werner med rubriken »Förväntad hyponatremi vid extrem hyperglykemi – begränsad evidens«.

På kultursidorna uppmärksammar Peter M Nilsson insulinets upptäckt och dess väg till Sverige.

Sammantaget innehåller detta nummer 21 sidor om dia­betes. Förhoppningsvis erbjuder det intressant läsning och en del nytt vetande.