Förra året visade en studie att en av fem yngre läkare i Sverige har minst en förälder som också är läkare, en tredubbling jämfört med 30 år tidigare (se artikel på sidan 518).

– Både pappa och mamma har varit helt neutrala, det har inte funnits några krav på att jag ska bli läkare. Men indirekt var förstås deras yrkesval helt avgörande för mig, säger Grim Olivecrona, läkarstudent med bakgrund i en välkänd läkarsläkt, i artikeln.

Att barn ibland väljer samma yrken som sina föräldrar är varken nytt eller överraskande. Men varför sambandet är så tydligt just nu för barn till läkare är svårare att svara på.

– Eftersom andelen kvinnliga läkare ökat kraftigt, kan en del av ökningen eventuellt förklaras av att fler har en mamma som är läkare, säger Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet.

Flera intervjuade i artikeln pekar samtidigt på att det är viktigt att läkare rekryteras från olika bakgrunder.

– Vi går miste om duktiga läkare genom att vissa samhällsskikt är kraftigt underrepresenterade i kåren, säger till exempel plastikkirurgen Per Hedén, som själv kommer från en släkt med många läkare.

Det är glädjande att unga kan inspireras av sina föräldrar till att bli läkare. Men det är även viktigt att undvika en skev rekrytering.