Det finns ett starkt missnöje bland läkarna på Östersunds sjukhus angående situationen på sjukhuset.

– Sjukhuset avlövas nu i snabb takt och hotas faktiskt som akutsjukhus. Kirurger, ortopeder och narkosläkare måste få jobba med det de är utbildade för. Får de inte det så har vi snart inte kvar den kompetensen, säger fackliga veteranen Sara Sehlstedt, överläkare på röntgenavdelningen och ledamot i styrelsen för Jämtlands läns läkarförening, i en artikel på sidan 582.

Bakgrunden är i korthet brist på personal, vilket har lett fram till brist på vårdplatser.

– Efter senaste neddragningen råder ett konstant överbeläggningstillstånd, säger överläkare Tomas Koczkas, som har det medicinska ledningsuppdraget för nedre gastrointestinal kirurgi.

Situationen är svår, och även om regionen vidtar åtgärder finns det en uppgivenhet bland läkarna.

Sara Sehlstedt har dock en önskelista om vad som bör göras. Den önskelistan är lätt att förstå.

– Steg ett måste vara en inriktning att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi måste få tillbaka personal – annars kan vi lägga ner sjukhuset. En ledning och styrning som lyssnar och förstår i samklang med verksamheten saknas också i nuläget, säger hon.