Den 1 maj trädde lagen om nationell läkemedelslista (NLL) i kraft. Därmed inleddes införandet av en reform som har diskuterats under många år.

Syftet är, som många förmodligen känner till, gott. Sjukvården, apoteken och patienten ska få samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Trots detta möts nu införandet av såväl oro som hård kritik. I en artikel med start på sidan 650 konstateras bland annat följande: Att 13 av regionerna ska byta journalsystem snart, att alla tekniska lösningar inom NLL inte är klara och att patientsäkerheten kan vara hotad är några av problemen som luftas. Kritikerna menar också att E-hälsomyndigheten, som byggt listan, har anpassat den för apoteksvärlden och inte förstått konsekvenserna för vården.

Senast den 1 maj 2023 ska samtliga vårdgivare och apotek ha anpassat sina system till Nationella läkemedelslistan. Men av artikeln framgår tydligt att detta knappast är realistiskt. Det är därför rimligt att de ansvariga beslutsfattarna lyssnar när Helena Palm, sakkunnig och ansvarig handläggare för frågor kring NLL på Sveriges Kommuner och regioner, konstaterar att regeringen behöver gå till riksdagen och föreslå att den bortre tidsgränsen flyttas fram.