Region Jämtland Härjedalen har under en längre tid tyvärr uppmärksammats för problem inom vården. Det har handlat om allt från resursbrist och personalbrist till brister i arbetsmiljön.

I denna utgåva (med start på sidan 870) berättas det dock om en positiv händelse inom regionen: att antalet ST-läkare i allmänmedicin har fördubblats de senaste fem åren och nu är 70 stycken.

Enligt ST-studierektorn Lena Lilja är förklaringen till en del ett målmedvetet arbete av AT- och ST-studierektorerna. Hon pekar även på att Östersund blev en av de nya studieorterna när Umeå universitet 2011 regionaliserade sin läkarutbildning. Viktigast är dock, menar Lena Lilja, det arbete som har gjorts av primärvårdsledningen. Men divisionschefen Anna Granevärn lyfter i sin tur fram distriktsläkarnas positiva inställning till det ökade utbildningsuppdraget som avgörande.

Oavsett möjliga förklaringar är alla framsteg för primärvården glädjande. Nu blir förhoppningen att den positiva utvecklingen gällande ST-läkare i regionen kan fortsätta. För utmaningar saknas inte.

– Vi har en uttalad brist på allmänläkare och en pågående begäran om arbetsmiljö­åtgärder inom den regiondrivna primärvården sedan hösten 2019, säger Annika Östling, som är ordförande i läkarföreningen.