Tidigare i år publicerade Läkartidningen en utgåva (nr 13–14) med fokus på dia­betes. I detta nummer får psykisk ohälsa extra stort utrymme.

Ett av de ämnen som uppmärksammas är förslaget att läkare i primär­vården ska ta över uppföljning och förskrivning av narkotikaklassade läke­medel till barn med ADHD, en typ av läkemedel som bara specialister i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och barnneurologi i dag kan förskriva.

Vidare bland annat:

Inom psykiatrin har antalet besök gått ner för vuxna men de har ökat för barn och unga, och experterna tror på ökat behov av psykiatrisk vård i pandemins fotspår.

Transkraniell magnetstimulering införs mot svårbehandlad depression på allt fler håll. Metoden har visats ha effekt på terapiresistent depression, vilket så många som en tredjedel av alla med depression har.

Med »braining« blir den fysiska träningen för patienter inom psykiatrin av. Nu ska läkarna bakom metoden utvärdera vetenskapligt om den kan hjälpa patienter med bipolär depression.

Till ovanstående ska läggas en originalstudie om stabilitet i underdiagnoser vid bipolär sjukdom (se sidan 826). Sammantaget 16 sidor om psykisk ohälsa: förhoppningsvis erbjuder det intressant läsning och en del nytt vetande.