Den som under sommaren vill uppdatera sig om vad som händer och har hänt inom sjukvård och medicin har goda möjligheter att göra det via Läkartidningen.

Varje vardag rapporterar Läkartidningen.se om senaste nytt, och de kommande två papperstidningarna har utgivningsdag 11 respektive 25 augusti.

I denna utgåva finns bland annat en intervju med Björn Eriksson, läkare och relativt ny generaldirektör för Läkemedelsverket (se artikel med start på sidan 932). Han berättar till exempel att myndigheten har utökat personalstyrkan på enheten för läkemedelssäkerhet från 50 till 70 personer. Detta på grund av det exceptionella inflödet av rapporter om misstänkta biverkningar av vacciner mot covid-19.

På klinik- och vetenskapssidorna finns exempelvis artiklar om organsparande behandling vid rektalcancer och om det ökade bruket av protonpumpshämmare.

Via förstasidan av Läkartidningen.se erbjuds som alltid möjlighet att ta del av tidigare publicerat material. Några exempel är artikelsamlingen om psykisk ohälsa, en länk till alla artiklar med koppling till covid-19 (över 1 000 stycken) och samtliga avsnitt av Läkartidningens podd.

Förhoppningen är som vanligt att alla läsare (och lyssnare) ska finna något som är intressant och ger ny kunskap.