»Minska beroendet av hyrläkare, öka at­traktiviteten som arbetsgivare eller ta till vara kompetens som försvunnit utomlands. Det är några av motiven när regioner tar initiativ till att erbjuda läkare anställning på distans.«

Så inleds en artikel på sidan 1000 som berättar om några läkare som huvudsakligen arbetar på distans från den ort där de bor. En av dessa är Yvonne Lowert, överläkare i psykiatri. Hon är distansläkare inom psykiatrin i Region Dalarna. Den största delen av arbetet utförs från hemmet i Sollentuna utanför Stockholm.

– Det här är ett fantastiskt sätt att jobba, både för oss och för verksamheten. Det sparar lokaler, resor och underlättar för patienter. Dessutom kan vi undvika att ta in hyrläkare, säger Yvonne Lowert.

I artikeln konstateras att »En begränsning är förstås att man inte kan ta fysiskt i patienterna, och vissa saker går inte att göra på distans, till exempel att skriva intyg som kräver en fysisk läkarundersökning. Då får man ta hjälp en av kollega på plats eller vid behov skriva remiss till vårdcentralen.«

Just den begränsningen leder till att det ställs höga krav på en di­stansarbetande läkare att fatta kloka beslut. Samtidigt framgår också att distansläkare är en lösning som kan fungera bra för den enskilde läkaren och för vården som helhet.