»Ett ökat vårdbehov har satt den rättspsykiatriska vården under tryck de senaste åren. Men på flera håll satsas nu på fler platser och nya lokaler för att klara vården i framtiden.

Det märks bland annat vid landets fem regionkliniker, som har större upptagningsområden och tar emot patienter i högsta säkerhetsklass. Totalt genomförs eller finns beslut för investeringar på drygt 2 miljarder kronor för att modernisera vården och skapa utrymme för närmare 20 procent fler platser på de fem klinikerna.«

Ovanstående är ett utdrag ur en artikel med början på sidan 1128.

Förutom det ökade vårdbehovet finns det flera utmaningar för rättspsykiatrin. Rekrytering av personal är en sådan, att stärka evidensbaseringen av vården är en annan.

Det är därför intressant att ta del av utvecklingen inom den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Den har gått från en situation med läkarbrist till att vara nästan fullbemannad på läkarsidan och har också en forskningsenhet.

Att åstadkomma detta kräver hårt arbete. Men resultatet har goda möjligheter att vara självförstärkande: forskning och fler kollegor kan locka nya läkare.

– Kloka, skickliga kollegor vill komma till någon form av sammanhang där man kan utbyta idéer och kunskap, säger chef-läkaren Christian Möller.