Att  Iva-platserna i Sverige är få, räknat på antalet platser per 100 000 invånare, är känt sedan tidigare. Den pågående pandemin utgör dock en viktig påminnelse om detta, se sidan 1205.

Förra veckan rapporterade Socialstyrelsen att det fanns 484 disponibla Iva-platser i landet, vilket innebär att man är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Dock har det under pandemin ofta varit svårt att bemanna de nya Iva-platserna på grund av personalbrist.

Annette Nyberg, överläkare vid Alingsås lasarett och ordförande i Svensk förening för anestesi och intensivvård, menar att de anställda måste hållas kvar och fler ST-tjänster behöver inrättas.

– Folk är trötta och slitna – personalen funderar på om det är värt att lägga så mycket av sig själv, säger Annette Nyberg.

Möjligtvis kan den pressade situationen lättas genom en utbyggnad av intermediära vårdplatser (Ima) framöver. Tanken då är att Ima precis som under pandemin ska kunna fungera som avlastning och komplement till intensiv­vård.

Flera sjukhus vill nu skapa fler intermediära vårdplatser. Men frågan är om det räcker? Det är svårt att se annat än att det behövs fler platser inom både Iva och Ima för att få en väl fungerande vård.

Se även debattartikel på sidan 1212.