Emma Spak var länge känd som en fackligt engagerad läkare. Hon var ordförande i Sylf, Sveriges yngre läkares förening, och ledamot av Läkarförbundets styrelse.

I dag arbetar hon på vad som kan ses som den andra sidan, som chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

– Det var inte självklart att tacka ja. Men jag har själv haft många synpunkter på hur chefer är. Och någon gång måste man själv våga pröva. Det är en möjlighet att få vara med och utveckla vården och utveckla sig själv, säger hon i en intervju på sidan 1416.

SKR har under senare år blivit mer ifrågasatt än tidigare. Läkarförbundet vill till exempel att organisationens roll ska granskas. Ett problem, enligt förbundet, är att regeringen använder den som en myndighet genom de många överenskommelserna som slutits mellan dem. Samtidigt saknas de lagstadgade krav på öppenhet som gäller för myndigheter.

– Vi försöker vara så öppna som möjligt. När vi tecknar överenskommelser, beslutas det om dem på politisk nivå även om de förhandlas av oss, svarar dock Emma Spak på den kritiken.

I intervjun ger Emma Spak flera exempel på hur hon och SKR tänker kring och arbetar med vårdfrågor. Oavsett åsikt om SKR är det således en intervju som är väl värd att läsa.