I denna utgåva tar vi, som vanligt, upp flera aktuella frågor för läkarkollektivet.

En sådan fråga är om primärvården på Gotland (se artikel på sidan 1274). Där ska man nu utreda en form av listningstak för hela den gotländska primärvården. I dag finns det ett listningstak för en enda vårdcentral, Visborg, och där menar specialistläkaren Jakob Fugeläng att listningstaket varit en grundförutsättning för att kunna behålla en stabil bemanning.

En annan fråga handlar om Västra Götalandsregionen, som har aviserat att läkarnas lokala avtal för jourkompensation ska sägas upp. För läkarnas del kan det bli svårare att få ut gammal innestående jourkomp i tid, vilket många vill (se sidan 1278).

Ytterligare en fråga rör allmänläkaren Hanna Åsberg. Hon turnerar runt om i landet med den vaccinkritiska organisationen Bota Sverige för att avråda människor från att låta sig vaccineras mot covid-19 (se sidan 1276). Hon har tidigare varit ordförande i Sfam, Svensk förening för allmänmedicin. Där uppger Magnus Isacson, som nu är ordförande, att Hanna Åsberg kan komma att bli utesluten för det hon gör, om hon inte själv väljer att lämna före­ningen.

Ovanstående artiklar handlar om såväl läkarfackliga frågor som etik. Vi hoppas att de är intressanta att ta del av.