Neurologin i Sverige står i fokus för denna utgåva av Läkartidningen, med nyhetsartiklar som omfattar totalt tolv sidor (se start på sidan 1347) samt en originalstudie (sidan 1370).

Ett ämne som avhandlas är det sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA, som godkändes i maj förra året. I samband med detta berättas om Region Jönköpings län, där fler nu ska få tillgång till trombektomi.

Inom epilepsibehandlingen uppmärksammas vakenkirurgi, där preliminära data tyder på att kirurgen kan avlägsna mer skadad hjärnvävnad, vilket ger färre epilepsianfall.

Ett annat ämne som tas upp är att det sena tidsfönstret för att dra ut stora proppar vid stroke har slagit igenom: »Förra året gjordes mer än en fjärdedel av alla trombektomier 6 till 24 timmar efter insjuknandet.«

När det gäller läkemedelsbehandling visar det sig att allt fler patienter med svår migrän får behandling med CGRP-hämmare. Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika delar av landet; brist på neurologer pekas ut som en viktig orsak. Dessutom avhandlas svenska experters syn på det omtalade alzheimerläkemedlet aducanumab, samt att MS-experter efter­lyser behandling med rituximab.

Förhoppningen är att rapporteringen erbjuder både intressant läsning och en del nytt vetande.