Läkarförbundets högsta beslutande organ, fullmäktige, arrangerade i år sitt möte den 10–11 november i Stockholm, där som vanligt en lång rad frågor av vikt för läkarkåren lyftes fram och debatterades. Bland besluten kan nämnas:

  • Arbeta för att ställa samman och tillgängliggöra kunskap om hälsosam schemaläggning för läkare.
  • Tydligare betona arbetsgivarens ansvar för att läkare ska kunna ta ut sin ledighet.
  • Ta fram ett paket med åtgärder för att hindra att administrativa utrymmen byggs bort.
  • Förbättra stödet till läkare som är med om en allvarlig händelse på jobbet.
  • Utreda om en patienträttighetslag kan stärka patienternas och professionernas ställning.
  • Föra in ett klimatmål i verksamhetsplanen.
  • Återuppta arbetet med en påbyggnad och utveckling av Chefsföreningens ledarskapsutbildning och mentorsprogram.
  • Verka för att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter för uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare.
  • Utveckla den regionala skyddsombudsfunktionen tillsammans med lokalföreningarna.

Nu återstår dock det som ibland kan vara riktigt svårt, nämligen att genomföra och nå framgång med de beslut som tagits. Förhoppningsvis kommer detta att lyckas.