»Nationellt har man under de senaste åren sett en sjunkande trend när det gäller antalet donerade vävnader. Förra året fick den sannolikt extra skjuts nedåt av pandemin, enligt Socialstyrelsen.

I Lund har antalet donatorer snarare ökat, om man bortser från pandemi­året 2020 då man såg en minskning även här. Under 2019 tog Vävnadsbanken i Lund till vara vävnader från ungefär 450 donatorer.«

Ovanstående är ett utdrag ur en artikel som handlar om Vävnadsbanken vid Skånes universitetssjukhus i Lund (se sidan 1482). Nu ska en egen operationssal i direkt anslutning till bårhuset göra det möjligt att ta till vara betydligt fler hjärtklaffar, senor, hörselben och andra donerade vävnader.

– Det här blir ett enormt lyft. Nu kommer vi att kunna tillvarata många fler vävnader från varje donator, säger Torsten Malm, barnhjärtkirurg och fram till 2019 sektionschef och medicinskt ansvarig på Vävnadsbanken i Lund.

– Att vi kan göra det under mycket renare och sterilare förhållanden och tidigare efter dödstillfället innebär också att vi behöver kassera färre vävnader. Personalen kommer dessutom att få en mycket bättre arbetsmiljö.

Den nya enheten invigs nu i november månad. Den är ett intressant exempel på verksamhetsutveckling och det blir spännande att följa dess arbete framöver.