När antalet patienter med skott-  eller knivskador ökar, blir kraven större på den personal som ska ta hand om dessa patienter. På sjukhus arbetar man nu på olika sätt med att hantera kraven på ett så bra sätt som möjligt (se artikel på sidan 1620).

Ett exempel är Universitetssjukhuset i Linköping, där det varannan vecka genomförs traumaövningar på akutmottagningen för att teamen ska bli så samspelta som möjligt.

– Frågan är inte längre om utan när nästa skjutning kommer. För ett antal år sedan var det sällanhändelser, men framför allt det sista året har det ökat dramatiskt här i Linköping, säger Rickard Norblad, traumakirurg i Linköping.

På Karolinska universitetssjukhuset har man de senaste åren gjort en rad förändringar för att kunna möta ökningen av traumapatienter. Exempelvis har sjukhuset infört ett särskilt larm.

Ragnar Ang, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhusets traumavårdsenhet, har jobbat i Sydafrika, där traumafallen är många, och säger:

– Där får man ordentligt med erfarenhet och träning.

Utbildning, planering och ändrade arbetssätt är alla viktiga komponenter i att hantera det svåra arbetet med skott- och knivskador. All verksamhetsutveckling av det arbetet är välkommen.