Frågan om var läkarstudenter ska få vikariera som underläkare är, som Läkartidningen tidigare berättat, aktuell.

I dag kan studenter vikariera som läkare efter termin 9, dock inte i primärvården (se artikel med start på sidan 1688). Socialstyrelsen vill dock höja gränsen för vikariatsförordnanden en termin för dem som går den nya 6-åriga läkarutbildningen. I början av nästa år ska myndigheten besluta om ett nytt regelverk.

Men universiteten som utbildar läkarstudenterna tycker att möjligheten till vikariat ska tas bort. Och Inspektionen för vård och omsorg tycker inte att studenterna ska vikariera på akutmottagningar. Det vill däremot Sveriges regioner.

Även inom läkarkåren finns det olika åsikter. SLF student tycker att gränsen för att få vikariera ska sänkas till efter termin 8. Men den åsikten delas inte av Läkarförbundet. Och Svensk förening för akutsjukvård (Swesem) vill inte att läkarstudenter ska vikariera på akutmottagningar.

Uppenbarligen är det svårt att nå enighet i frågan. Men målet måste vara både en patientsäker vård och en möjlighet för blivande läkare att få en bra introduktion till yrket. Det vore därför av stor vikt om frågan kunde få en långsiktig lösning.