»I ett rymligt rum på regiondrivna Bra liv Råslätt vårdcentral förbereder läkarstudenten Nina Akho och sjuksköterskestudenterna Fanny Nycander och Erica Karlsson nästa patientbesök.«

Så inleds en artikel på sidan 78 som handlar om en klinisk undervisningsmottagning inom primärvården i Jönköping. Här får läkarstudenterna på termin 9 vid Linköpings universitet, med Jönköping som studieort, en två veckor lång praktik. Den gör de tillsammans med sjuksköterske- och arbetsterapeutstudenter. Syftet är att »träna på samarbete, utveckla en förståelse för varandras yrkesroller och kompetensområden och få en bättre helhetsbild av patienten«.

– Det roligaste har varit att vi har kunnat växa in i våra roller tillsammans. Det är intressant att man har olika infallsvinklar på en patients liv och sjukdom och ser olika problem som ska lösas, säger läkarstudenten Nina Akho.

Även verksamhetschefen och de ST- och distriktsläkare som fungerar som handledare är positiva.

– Man lär sig mycket själv också, säger Kajsa Bokne, ST-läkare och handledare.

Undervisningsmottagningen i Jönköping är ett intressant exempel på nytänkande gällande läkares och andras utbildningar. Förhoppningsvis kan den fungera som inspiration för vidare utveckling av utbildningarna.