AI, Artificiell intelligens, används allt mer i sjukvården. I en artikel med start på sidan 10 berättas om några möjliga användningsområden samt om möjligheter och svårigheter kopplade till att använda AI inom vården.

På Danderyds sjukhus i Stockholm finns till exempel ett projekt i tidig fas som handlar om tolkning av elektronisk fosterövervakning, CTG. Tanken är att AI i framtiden ska assistera läkarna i tolkningen av CTG.

På Danderyds sjukhus finns även ett projekt som handlar om att använda digital anamnes för att snabbare och säkrare identifiera patienter med hjärtinfarkt och för att patienter med andra orsaker till bröstsmärta ska få rätt hjälp så fort som möjligt.

Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg forskar man i ett projekt som har målet att i realtid kunna identifiera tecken på utveckling av stroke eller syrebrist i hjärnan.

Det blir spännande att följa dessa och liknande projekt framåt i tiden. AI har kommit till vården för att stanna. Eller som Max Gordon, överläkare på ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus och AI-expert, konstaterar:

– Inom vissa områden kommer förmodligen AI att bli det dominerande verktyget, där människan går in i de knepigaste fallen.