Bristen på vårdplatser är ett välkänt problem inom svensk sjukvård. I denna utgåva uppmärksammar en artikel (med start på sidan 146) nya siffror som visar att överbeläggningarna ökar igen.

2020 sjönk överbeläggningarna på landets sjukhus. En förklaring är att färre sökte vård på grund av pandemin och att mycket annan vård fick skjutas upp. Men 2021 vände siffrorna uppåt igen: »Enligt statistik från Sveriges Kommuner och regioner var det i snitt 4,4 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i landet 2021.« Även de utlokaliserade patienterna ökade.

När Läkartidningen talar med läkare på olika platser i landet framgår det – liksom tidigare – att belastningen på sjukvården är tung. Visserligen pågår det en hel del arbete inom regionerna i syfte att förbättra situationen. Men som Björn Fredriksson, överläkare på medicinkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, säger:

– Det spelar ingen roll vilka lokala lösningar vi hittar på för att hålla det flytande. Det är ett nationellt problem. De flesta sjukhusen har delar som går på knäna för att man inte kan ha vårdplatser öppna. Det måste göras något centralt, nationellt.

I väntan på detta »något« är det viktigt att återkommande påminna om hur det ser ut inom den svenska vården i dag.