»En examen mot slutet av ST-utbildningen erbjuds av allt fler specialitetsföre­ningar. Drygt en fjärdedel av föreningarna vill till och med se ett obligatoriskt slutprov för blivande specialister, visar Läkartidningens stora kartläggning. Men specialistläkarkåren är splittrad i frågan.«

Så inleds en artikel med start på sidan 214. Bakgrunden är dagens ordning, där det inte krävs något stort slutprov för att få specialistläkarbevis utfärdat. I artikeln konstateras att 17 av de 44 föreningarna numera anordnar en examen i egen regi.

Bland argumenten för examen finns kvalitetssäkring och att ett slutprov stimulerar till studier. Bland argumenten emot finns att det är för resurskrävande.

Emma Svensdotter, ordförande för Svensk neurokirurgisk förening, tillhör förespråkarna och menar att »klinikchefer runt om i landet inte ska signera ansökan om specialistexamen till Socialstyrelsen förrän ST-läkaren ifråga klarat föreningens examen«.

Karin Lindhagen, som sitter i Svensk förening för allmänmedicins kompetensvärderingsråd, konstaterar dock  att resurserna inte räcker till för att ha en obligatorisk examen med den modell som före­ningen använder i dag.

Diskussionen om en examen eller ej lär fortsätta inom föreningarna. Förhoppningsvis kan vår granskning inspirera i denna diskussion.