Arbetet med att rehabilitera patienter med långvarig smärta är nu på väg att förändras på flera platser i landet. Bakgrunden är att särskilda statliga medel som funnits under en längre tid har tagits bort. I stället måste regionerna själva betala för vården.

– Det här har gjort att vi nästan har fått ett större fokus på smärta än förut. Jag tycker att vi ligger i framkant, säger Elin Ambjörnsson, distriktsläkare på Gnosjö vårdcentral och ordförande i faktagruppen för smärta i Region Jönköpings län.

I stället för att remittera till särskilda team i primärvården för multimodal rehabilitering ska patientgruppen i första hand få vård på den enskilda vårdcentralen. Tanken är att minska antalet individer som vandrar runt i vården för att få hjälp.

Ovanstående är hämtat från en artikel i denna utgåvas special om smärta, som börjar på sidan 350. Vidare berättas också om sammanhållet vårdförlopp, bristen på smärtläkare, oro för långtidsbehandling med opioider, regionalt nätverk för smärtforskare och behandling med medicinsk cannabis.

Vidare uppmärksammas smärta i en ABC-artikel om kronisk hälsenesmärta, med början på sidan 378. Totalt innehåller denna utgåva 17 sidor om smärta. Förhoppningsvis erbjuder det intressant läsning och en del nytt vetande.