För bara några år sedan var regiondriven primärvård med digitalt utbud en ovanlig företeelse. Nu erbjuder nästan alla regioner sådan vård. Men utbudet varierar kraftigt, visar Läkartidningens genomgång (med start på sidan 554), som bland annat konstaterar följande: »Några har mobilappar där patienterna själva kan boka videobesök och inom minuter få svar från exempelvis en läkare, ungefär som hos de privata nätläkarbolagen. Andra kan ha betydligt mer sparsamt med läkartider, ha förstagångsbesök bara i vissa verksamheter eller först hänvisa patienten till telefon eller 1177.se för att via en sjuksköterska boka in ett digitalt besök. I vissa regioner är alla vårdcentraler anslutna och tar sina egna patienter, i andra tar en central mottagning hand om ärendena.«

En slutsats kan vara att patientens möjlighet att söka vård varierar väldigt mycket, vilket även gäller för mycket annan sjukvård.

En annan slutsats kan vara att det är både nödvändigt och bra att regionerna tar till vara de tekniska möjligheter som i dag finns och att sjukvården som helhet fortsätter att utvecklas.

Det är dock viktigt att alltid komma ihåg att digital vård är bra i vissa situationer,  men i andra är det traditionella fysiska mötet det givna valet.