Den 1 april ska covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Därmed går covid in i en ny fas, samtidigt som sjukvården nu har bättre metoder för att hantera den.

När Läkartidningen träffar de två infektionsläkarna Johan Tham och Britta Ljungström på Skånes universitetssjukhus i Malmö (se artikel med start på sidan 420) konstaterar de att personalen har blivit mycket bättre på att ta hand om sjukdomen och att det växande antalet behandlingar och läke­medel också ger en tryggare arbetssituation. En funktion som de har haft nytta av är den kameraövervakning som byggdes upp för ungefär ett år sedan. Via den kunde någon ur personalen följa vårdrummen och larma om, eller när, något hände.

Ett annat exempel på vårdutveckling gällande covid finns i Region Jönköpings län. Under 2021 infördes en rutin där statistiker som gjorde datakörningar kunde identifiera covidsmittade med riskfaktorer. Sedan ringde vårdpersonal upp de här personerna i hemmen för att göra dagliga medicinska bedömningar.

Men även om mycket har hänt inom covidvården får utvecklingen inte stanna upp. Det är till exempel lätt att hålla med Magnus Gisslén, professor i infektions­sjukdomar vid Göte­borgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, när han önskar att Sverige får tillgång till nya antivirala läkemedel mot covid-19.