Mobila team är en vårdlösning som emellanåt prövas i sjukvården. Möjligen är det också en vårdform som nu är på väg att växa sig starkare.

– Mobila team har fått en skjuts framåt under pandemin. Även om man inte i varje steg kan se att det var pandemin som initierade ett projekt har det satt i gång förändrade tankemönster, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Nationella vårdkompetensrådet, i en artikel om mobila team med start på sidan 684.

Läkartidningen har besökt det sjukhus­anslutna mobila sjukvårdsteamet i Norrtälje. Här har patienterna uppgivit en ökad livskvalitet och personalen är nöjd.

– Det går inte att säga hur många slutenvårdstillfällen vi lyckats undvika, man kan inte räkna i kronor och ören och tabeller. Men jag är övertygad om att det blir billigare i längden, säger Jan Bergman, chef för den geriat­riska kliniken och pådrivande bakom att teamet inrättades.

I artikeln berättas också om mobila team inom Västra Götalandsregionen och Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Det är spännande att läsa om dessa team. Det handlar om vård som sätter patienten i centrum på riktigt.