»Inom kort börjar Region Stockholm att screena storrökande kvinnor för lungcancer inom ramen för en pilotstudie. Målet är att visa att det praktiskt går att genomföra lungcancerscreening i riskgrupper – något som i slutänden ska bana väg för ett nationellt införande.«

Ovanstående är hämtat från en av artiklarna i specialen om lungsjukdomar (se artiklar med start på sidan 616).

– För professionen finns det ingen tvekan om att lungcancerscreening är bra, säger Gunnar Wagenius, processledare för lungcancer vid RCC Stockholm Gotland och ansvarig prövare, i artikeln om lungcancersceening.

I specialen berättas även om följande:

  • I en pågående behandlingsstudie testas om det heta ämnet i chilifrukter, kapsaicin, kan lindra långvarig hosta.
  • I Sverige har sex patienter fått nya lungor efter att ha fått sina egna förstörda av covid-19. Framöver ligger behovet på ett par transplantationer om året för denna grupp.
  • Patienter med cystisk fibros flyttar till Danmark för att få viss läkemedelsbehandling.
  • Vårdpersonal varnar för långsamt byte av andningsapparater.

Totalt innehåller denna utgåva 14 sidor om lungsjukdomar (även en medicinsk kommentar). Liksom vid tidigare specialer är förhoppningen att erbjuda intressant läsning och en del nytt vetande.