48 läkare kandiderar till riksdagen, och 132 kandidater till regionvalen har angett »läkare« som yrkestitel på valsedeln. Det framgår av Läkartidningens granskning av läkares intresse för att engagera sig i riksdag eller regionfullmäktige efter det kommande valet, se artiklar med start på sidan 742. (Vissavalsedlar anger inte yrken, vilket innebär att det kan finnas fler läkare som kandiderar.)

Frågan om olika yrkesgruppers engagemang inom politiken är inte enkel. Det går till exempel att ha olika åsikter om lämpligheten i att en läkare blir vald till regionråd i en region. En sådan situation skulle kunna leda till att den valda individen får en form av arbetsgivarroll gentemot sin vanliga arbetsplats inom vården.

Men det går samtidigt att argumentera för att till exempel en läkares yrkeskunnande är viktigt att förmedla till de politiska församlingarna.

– I alla fall en läkare eller sjuksköterska per parti skulle vara värdefullt i beslutsfattandet och särskilt för att bidra med yrkeskunskap i social-, social-försäkrings- och utbildningsutskotten, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna.

Det är ett klokt konstaterande. Men som det ser ut nu blir det enbart två läkare i riksdagen efter nästa val. Ett ökat antal är således välkommet.