På grund av  kriget i Ukraina vill fler svenska läkare arbeta för Läkare utan gränser. I en artikel med start på sidan 862 konstateras bland annat: »Medan fem svenska läkare ansökte om att få arbeta för organisationen under det första halvåret 2021 har hittills i år 24 läkare anmält sig som villiga till uppdrag.«

– Intresset för oss ökar ofta när en stor konflikt eller katastrof inträffar, säger Peter Moberger, ordförande för Läkare utan gränser i Sverige och överläkare på kirurgkliniken i Västerås.

– Vi skickar mer och mer specialiserade läkare. Men vi betonar också alltid att man måste vara flexibel.

Vikten av att vara flexibel blev han själv påmind om när han i våras åkte till Ukraina. Det planerade kirurgiska arbetet fick ställas in. I stället skiftades fokus till att öka samverkan inom vården och att säkra resurser och material.

För Läkare utan gränser i Sverige har kriget i Ukraina även lett till att människor har skänkt mer pengar. Detta välkomnas av Peter Moberger, som dock samtidigt konstaterar att det är viktigt att verka på olika platser i världen. Detta är lätt att hålla med om, till exempel när det gäller det hårt krigsdrabbade Jemen.

– Där behöver en stor del av befolkningen utländsk hjälp för att överhuvudtaget överleva dagen, säger Peter Moberger.