När Sverige nu är inne i en valrörelse inför val till riksdag, region och kommun den 11 september, återvänder vi till ämnet läkare som politiker. Det uppmärksammade vi även i Läkartidningens utgåva 23–24/2022 (den 8 juni), då vi berättade om läkare som kandiderar till riksdag och regionfullmäktige.

I denna utgåva, med start på sidan 982, berättar vi om de vårdpartier som ställer upp i årets val, med fokus på två partier där läkare har stort inflytande.

Ett av dessa är Bevara akutsjukhusen, som är verksamt i Region Jönköpings län. Partiet har under mandatperioden varit en del av en bred sexpartikoalition som styrt regionen.

När Läkartidningen intervjuar Martin Nedergaard Hansen, som kombinerar uppdraget som deltidsregionråd för Bevara akutsjukhusen med arbete som ortoped på Höglandssjukhuset i Eksjö, menar han att partiet har ett rejält inflytande.

– Framför allt har vi vänt på utvecklingen för de mindre akutsjukhusen – Eksjö och Värnamo, säger han.

Martin Nedergaard Hansen tror att vård­anställda som politiker bidrar med kunskap och förståelse om hälso- och sjukvården. Efter valet står det klart om partiet får fortsatt förtroende att styra regionen. Om så blir fallet blir det intressant att se om partiet kan nå resultat som gynnar de vårdanställda och vården.