På Närhälsan Heimdal vårdcentral i Borås är blivande psykiatrer sedan länge välkomna att göra en del av sin sidotjänstgöring.

Vårdcentralchefen Zouitsa »Sassa« Koltsida ser bara fördelar med upplägget.

– Det blir dels ett lärande för hela vår läkargrupp, dels stärker det samverkan över gränserna. Vi har ju gemensamma patienter. Man lär sig förstå varandra bättre, vi skriver bättre remisser och patienterna får bättre vård, säger hon.

Samarbetet i Borås är inte unikt. Men det finns också en kritik mot modellen.

– De somatiska delmålen uppfylls bättre genom tjänstgöring på en specialiserad enhet som medicinkliniken eller geriatriken. Förståelse för arbetet i primärvården har de fått via AT och i framtiden via den obligatoriska primärvårdsplaceringen på BT, säger Lars Högberg, ST-studierektor och överläkare vid psykiatriska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Men på vårdcentralen i Borås tar man gärna emot fler ST-läkare i psyki-atri eller andra specialiteter. Det är lätt att förstå distriktsläkaren Rebeka Arn-ljots när hon konstaterar följande:

– Det hade varit jättebra om ortopeder, akutläkare eller medicinarna kom hit två–tre månader i alla fall. Jag tror att vi är tvingade till mer samverkan eftersom mer och mer vård flyttar ut från sjukhusen.