När detta skrivs, på morgonen i måndags den 12 september, ser det ut som att Sverige kommer att få en ny regering. Detta då M, SD, KD och L preliminärt får 175 mandat i riksdagen, samtidigt som övriga riksdagspartier (S, V, MP och C) samlar 174 mandat.

I väntan på ett färdigt resultat på riksnivån berättar vi i denna utgåva, med start på sidan 1110, om vad som i skrivande stund är känt om valresultat i de olika regionerna och hur det har gått för de olika vårdpartierna. Läkartidningen var på plats när ett av dessa, Bevara akutsjukhusen i Jönköping, hade sin valvaka.

Vi låter även olika läkare komma till tals om vad de förväntar sig kommer att ske, när valet till riksdagen är klart.

Det har i år, liksom många gånger tidigare, varit en valrörelse där sjukvården sällan har fått någon större uppmärksamhet. Detta trots att mätningar gång på gång visar att befolkningen tycker att vården är en mycket viktig politisk fråga.

Förhoppningsvis kommer dock vården mer i fokus när en ny regering är på plats. För det är ju inte bara väljarna i allmänhet som önskar det. Det är välkänt att många läkare och andra vårdanställda upplever att situationen inom sjukvården generellt sett är väldigt pressad och att snabba och kraftfulla åtgärder behövs.