»Nu börjar även Skånes universitetssjukhus Lund behandla hjärntumörer med laserablation i rutinsjukvård. Sjukhuset är först i landet med att genomföra hela ingreppet medan patienten ligger inne i en magnetkamera – något som är en stor utmaning.«

Så inleds en artikel i vår special om onkologi (med start på sidan 1044).

I artikeln framhåller Hjálmar Bjartmarz, neurokirurg på sjukhuset, att metoden är både mer träffsäker och säkrare för patienten.

Samtidigt medför den svårigheter: »Operationsinstrument och annan utrustning i metall kan inte användas eftersom maskinen drar till sig magnetiska föremål i hög hastighet – något som kan skada både personal och patient.«

I specialen berättas även om:

  • Karolinska universitetssjukhusets nya strukturerade utbildning inom precisionsmedicin för blivande cancerspecialister.
  • Teledermatoskopi, en metod som innebär att experter granskar misstänkta hudförändringar på distans, och som får allt större spridning i primärvården.
  • Hur det svenska arbetet för att utrota livmoderhalscancer ska bedrivas.
  • Hur man kan arbeta för att minska förekomsten av suicid hos cancerpatienter.

Totalt  12 sidor med förhoppningen att erbjuda intressant läsning och en del nytt vetande.