»Från 85 000 patienter per år till ungefär 12 000 – som en del i omstruktureringen av Karolinska universitetssjukhuset Solna till ett sjukhus för högspecia­li­serad vård stöptes också akuten om. Den nya så kallade intensivakuten, som invigdes i maj 2018, tar bara emot patienter som anländer med ambulans eller ambulanshelikopter, eller har en accepterad remiss från annan vårdgivare. Det kan till exempel handla om traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt–lungmaskin.«

Så inleds en artikel (med start på sidan 1188) om en förändring på Karolins­ka universitetssjukhuset som har väckt debatt under åren som gått sedan starten.

Mikael Nilsson, huvudskyddsombud på Karolinska universitetssjukhuset Solna, menar till exempel att läkarnas arbetsuppgifter och arbetsmiljö inte prioriteras i själva utformningen av arbetsplatsen.

Katarina Meijers, verksamhetschef för omvårdnad på intensivakuten, lyfter fram annan fråga som diskuterats och påminner om att verksamheten inte kan jämföras med en »vanlig« akutmottagning.

Förmodligen kommer intensivakuten att fortsätta att diskuteras. Förhoppningsvis kan artikeln ge en viss inblick i verksamheten och bidra till ett konstruktivt samtal om den.