Läkares »berg« av övertid är ett ämne som det tyvärr finns anledning att återkomma till. I en artikel med start på sidan 1242 berättas att detta berg växer och att »förra året arbetade drygt 1 300 läkare mer än tillåtna 200 timmar övertid«.

Av Läkartidningens sammanställning framgår även att flera regioner »uppger att det är just specialister inom psykiatri som är de enskilda läkarna med absolut mest övertid de senaste åren«. En förklaring till detta kan vara bristen på specialister i psykiatri.

– Det är väldigt oroväckande att det är så pass många läkare som arbetar så mycket övertid och att övertiden dessutom ökar. Men jag är tyvärr inte förvånad, det här är ett välkänt bekymmer, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, i artikeln.

Att bekymret är välkänt bekräftar Kia Ronnhed, HR-direktör i Region Västerbotten:

– Vi behöver försöka skapa bättre förutsättningar för att kunna ta ut ledighet, men det är en utmaning. Vi har en dygnet runt-verksamhet som vi behöver ombesörja resurser till.

Några lösningar som skulle kunna ändra på den nuvarande situationen verkar inte vara på väg. Dessutom är det så att mycket övertid inte rapporteras in. Sammantaget ger artikeln en dyster bild av en del av verkligheten inom vården.