»Nu kan läkarstudenter i Umeå nöta team­arbete med sköterskestudenter på kvällarna. Under ledning av amanuenser ställs de inför simulerade akutfall. ’Det är skönt att träna när det inte är skarpt läge’, säger läkarstudenten Oskar Lejon om den nya möjligheten.«

Ovanstående utgör inledningen till en artikel (sidan 1308) som berättar om ett inslag i utbildningen av läkare och sjuksköterskor i Umeå: »Två kvällar i veckan ordnas interprofessionell simulering av akuta fall. En kväll är öronmärkt för studenter på tidiga terminer, och den and­ra för dem som hunnit längre i sina utbildningar. Träningen är frivillig och leds av sjuksköterskestudenter på termin 5 eller 6 och läkarstudenter på termin 9 eller 10 som är deltidsanställda som amanuenser.«

Bakgrunden är att studenterna länge efterfrågat mer interprofessionell träning (IPL).

– Vi har bara några få tillfällen där man får öva på att samarbeta under utbildningen. Därför tycker jag att de här frivilliga tillfällena är jätteviktiga, säger Willem de Chateau, som är amanuens och läkarstudent på termin 10.

Läkarutbildningen behöver liksom andra utbildningar ständigt utvecklas. Den interprofessionella simuleringen av akuta fall i Umeå kan ses som ett exempel på just utveckling av utbildningen.